Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji

Anna Sobolewska – prezes zarządu

Marta Bukowiecka – wiceprezes zarządu

Agnieszka Karpowicz – wiceprezes zarządu w latach 2016-2022

Helena Gąsiorowska – sekretarz zarządu

Maciej Byliniak – członek zarządu w latach 2016-2022

Małgorzata Wołyńska – członkini zarządu

 

Rada Fundacji

Wanda Chotomska – honorowa prezes Fundacji

 

Hanna Kirchner – przewodnicząca rady

Tadeusz Sobolewski – wiceprzewodniczący rady

Maria Gamdzyk-Kluźniak – sekretarz rady

 

Agnieszka Petelska

Marianna Sokołowska

 

Rada Przyjaciół Fundacji

Jarosław Borowiec

Joanna Niżyńska (Department of Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University)

Igor Piotrowski (Uniwersytet Warszawski)

Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski)

Krystyna Rodowska

Piotr Sobolczyk (Instytut Badań Literackich PAN)

Joanna Stasiak

Anna Żurowska