Maria (Malina)
Gamdzyk-Kluźniak
(sekretarz rady fundacji)

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka, kustosz Biblioteki Narodowej, redaktorka w „Gazecie Wyborczej”.

Moja znajomość z Mironem Białoszewskim zaczęła się w latach 70. XX w. i trwała do śmierci poety w 1983 roku. Miałam szczęście należeć do osób, które obdarzał przyjaźnią i zaufaniem, którym pozwalał sobie pomagać (przepisywanie i sczytywanie tekstów), z którymi „bawił się” w filmikowanie. Niedawno przygotowałam do druku w PIW-ie listy Haliny Bocianowej do Mirona Białoszewskiego – czekają na druk. Gromadzę też listy poety od i do różnych osób, z myślą o ich publikacji.