Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji

Anna Sobolewska – prezes zarządu

Agnieszka Karpowicz – wiceprezes zarządu

Helena Gąsiorowska – sekretarz zarządu

Maciej Byliniak

Małgorzata Wołyńska

 

Rada Fundacji

Wanda Chotomska – honorowa prezes Fundacji

 

Hanna Kirchner – przewodnicząca rady

Tadeusz Sobolewski – wiceprzewodniczący rady

Maria Gamdzyk-Kluźniak – sekretarz rady

 

Agnieszka Petelska

Marianna Sokołowska

 

Rada Przyjaciół Fundacji

Jarosław Borowiec

Marta Bukowiecka (Instytut Badań Literackich PAN)

Joanna Niżyńska (Department of Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University)

Igor Piotrowski (Uniwersytet Warszawski)

Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski)

Krystyna Rodowska

Piotr Sobolczyk (Instytut Badań Literackich PAN)

Joanna Stasiak

Anna Żurowska