Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji

Anna Sobolewska – prezes zarządu

Agnieszka Karpowicz – wiceprezes zarządu

Helena Gąsiorowska – sekretarz zarządu

Maciej Byliniak

Małgorzata Wołyńska

 

Rada Fundacji

Wanda Chotomska – honorowa prezes Fundacji

 
Hanna Kirchner – przewodnicząca rady

Tadeusz Sobolewski – wiceprzewodniczący rady

Maria Gamdzyk-Kluźniak – sekretarz rady

Ewa Berberyusz

Agnieszka Petelska

Marianna Sokołowska

 

Rada Przyjaciół Fundacji

Jarosław Borowiec

Igor Piotrowski

Adam Poprawa

Krystyna Rodowska

Piotr Sobolczyk

Joanna Stasiak

Anna Żurowska