Marianna Sokołowska
(członek rady fundacji)

W roku 1969 rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Od 1974 roku była redaktorką w Redakcji Polskiej Literatury Współczesnej tegoż wydawnictwa. Zajmowała się poezją, prozą i eseistyką. W 1975 roku od tomu wierszy w serii „Biblioteka Poetów” zaczęła zajmować się wierszami Mirona Białoszewskiego. Redagowała wszystkie jego książki opublikowane w PIW-ie po tej dacie, także wydawane pośmiertnie, rekonstruowane z nagrań i rękopisów (m.in. Konstancin, tom Obmapywanie Europy. AAAmeryka. Ostatnie wiersze, Chamowo); z zebranych przez siebie niepublikowanych i rozproszonych tekstów prozatorskich skomponowała tom Proza stojąca, proza lecąca. Zredagowała i opatrzyła przypisami Tajny dziennik. Od 1987 roku zajmuje się edycją Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego, od kilku lat w nowym, uzupełnionym i poprawionym wydaniu. Dwa ostatnie tomy (13. i 14.) współredaguje z głównym ich twórcą Maciejem Byliniakiem. W wydawnictwie WAB opiekowała się książkami wielu wybitnych prozaików, w tym laureatów ważnych nagród literackich (Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli, Wojciech Kuczok, Michał Witkowski, Janusz Rudnicki), a także licznymi książkami debiutanckimi autorów, którzy później zdobyli literacką sławę (wśród nich byli Jacek Dehnel, Joanna Bator, Zośka Papużanka, Mariusz Sieniewicz, Piotr Siemion). Była redaktorką ostatnich książek eseistycznych Marii Janion (Żyjąc tracimy życie i Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie).