Anna Sobolewska
(prezes zarządu)

Prof. dr hab., krytyk, eseistka i historyk literatury. Od 1974 r. związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, najpierw jako doktorantka, potem jako adiunkt i profesor w Pracowni Literatury Współczesnej, a obecnie w Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej. Prowadzi zajęcia z filmoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to literatura i mistyka, a zwłaszcza świecka mistyka codzienności poetów i pisarzy XX w., poetyka doświadczeń wewnętrznych, przemiany form narracyjnych w literaturze XX w., literatura i  film wobec kultury współczesnej.

Autorka książek: Polska proza psychologiczna 1945–1950 (1979), Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych (1992), Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego (1997), Cela. Odpowiedź na zespół Downa (2002, książka nominowana do nagrody literackiej „Nike”), Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach (2004, książka wyróżniona w  Konkursie Literackim Fundacji Kultury), Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? (2009). Bierze aktywny udział w pracach Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz – od czasu urodzenia córki Cecylii z zespołem Downa – w pracach krajowych i zagranicznych stowarzyszeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Mieszka w Warszawie. 

Anna Sobolewska, wraz z mężem Tadeuszem Sobolewskim oraz matką, niewidomą poetką Jadwigą Stańczakową, należała do grona przyjaciół Mirona od początku lat 70. do śmierci poety. Jako autorka książki o Mironie Białoszewskim Maksymalnie udana egzystencja zajmuje się od lat popularyzacją jego twórczości w licznych programach radiowych, wykładach i spotkaniach literackich na terenie Warszawy i całego kraju. Prowadziła wykłady m.in. w Opolu, Poznaniu, Sandomierzu, gdzie zapoznała z twórczością Mirona Białoszewskiego studentów miejscowej uczelni humanistycznej i uczniów trzech liceów oraz uczestników wieczorów literackich. Tym spotkaniom często towarzyszyła projekcja filmów: Parę osób, mały czas w reżyserii Andrzeja Barańskiego oraz filmu dokumentalnego W pobliżu Mirona Piotra Morawskiego. Sobolewska – wraz z Haliną Gąsiorowską i Wandą Chotomską – przez kilkanaście lat brała czynny udział w organizacji „Mironaliów”, czerwcowego festiwalu Mirona Białoszewskiego i ulicy Tarczyńskiej.

Anna Sobolewska nadal zajmuje się twórczością Białoszewskiego w ramach pracy naukowej w Instytucie Badań Literackich, współpracując z innymi badaczami i miłośnikami poety oraz z wieloma instytucjami, takimi jak Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Literatury w Warszawie i Muzeum Pragi. Nowe fascynujące publikacje nieznanych utworów Białoszewskiego, jak publikacja Tajnego dziennika oraz Dziennika we dwoje Jadwigi Stańczakowej, a także liczne prace krytyczne młodych polonistów stwarzają przestrzeń nowych horyzontów badawczych i spotkań  literackich.