Spacery miejskie z Igorem Piotrowskim

NIEDZIELA, 16 PAŹDZIERNIKA 2022

Warszawa ezoteryczna | spacer z Igorem Piotrowskim

Podczas spacerów poznamy Warszawę oczami artystów z kręgu Mirona Białoszewskiego. Planowane w październiku trasy skupiają się na eksploracji związków artystów z kręgu Białoszewskiego z różnymi wyznaniami i wierzeniami. W ramach spaceru 16.10 zwiedzimy Warszawę ezoteryczną.

Najbliższy niedzielny spacer będzie poświęcony wybranym wątkom ezoterycznym w twórczości Mirona Białoszewskiego. Wróżenie z kart, seanse spirytystyczne, dermooptyka, wychodzenie z ciała to niektóre doświadczenia pojawiające się na kartach jego poezji i prozy. Nasz przewodnik po tajemniczej ezoterycznej stolicy – Igor Piotrowski – spróbuje odczytać je w kontekście powojennych dziejów tych praktyk w przestrzeni Warszawy. Ważną postacią, zarówno w biografii artystycznej poety, jak i w dziejach powojennej ezoteryki polskiej, był Lech Emfazy Stefański, którego życie i działalność również patronuje spacerowi. Kolejną jego bohaterką będzie także Jadwiga Stańczakowa, przyjaciółka Białoszewskiego, zaangażowana w eksperymenty psychotroniczne. Dzięki tym wątkom „piewca Marszałkowskiej” wróci do Śródmieścia.

NIEDZIELA, 9 PAŹDZIERNIKA 2022 

Warszawa ewangelicka | spacer z Igorem Piotrowskim  

Planowane w październiku trasy skupiają się na eksploracji związków artystów z kręgu Białoszewskiego z różnymi wyznaniami i wierzeniami. W ramach spaceru 9.10 zwiedzimy Warszawę ewangelicką.

Najbliższy niedzielny spacer będzie poświęcony miejscom wspólnym Mirona Białoszewskiego, tradycji reformacyjnych i Warszawy. Inspiracją dla trasy są protestanckie wątki pojawiające się w twórczości Mirona Białoszewskiego i w kręgu jego najbliższych przyjaciół, znajomych. Sam poeta urodził się w rodzinie katolickiej i tą swoją macierzystą tradycją był zafascynowany, jednak interesował się również innymi wyznaniami, których przedstawicieli mógł spotkać na Woli (jego główny mentor i mistrz Ludwik Hering wywodził się ze związanej z Powązkami rodziny kalwińskiej). W ramach spaceru Igor Piotrowski połączy lekturę śladów literackich ze śladami kulturowej obecności polskich ewangelików należących do różnych warstw społecznych w warszawskiej dzielnicy zachodniej i Woli. Spacer będzie przeprowadzony od dawnej ulicy Leszno poprzez tereny Mirowa i bliskiej Woli do wolskiej dzielnicy cmentarzy.

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA 2022 

Kohelet z ulicy Karolkowej. Spacer śladami Ludwika Heringa  | spacer z Igorem Piotrowskim

11 września razem z Igorem Piotrowskim wyruszyliśmy na spacer poświęcony warszawskim miejscom obecności Ludwika Heringa, które w większości położone są na Woli. Trasa biegła od obszaru Powązek i dawnego Parysowa, na południe poprzez m.in. ulicę Karolkową i okolice dawnego Kercelaka, wzdłuż specyficznego obszaru pogranicznego między dawnym miastem a jego cmentarnymi i przemysłowymi przedmieściami. W przeważającej mierze miejsca te są również w tej chwili powidokami i były już takimi, gdy bohater pozostawił o nich swoje powojenne świadectwa. Tym samym spacer stał się opowieścią o nieistniejącym i słabo zachowanym w przekazach świecie rubieży z jego specyfiką i folklorem.

Warszawa Heringa – Warszawa ewangelicka

Prowadzenie: Igor Piotrowski – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury, współzałożyciel i od 2017 roku kierownik Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej, przestrzenią Warszawy i kulturowymi kontekstami kartografii. Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (2007), Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (2012). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in. serii „Topo-Grafie”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *