30 czerwca 2022: „Warszawa (dla) Mirona”. Otwarcie instalacji dźwiękowej Wojciecha Bąkowskiego „Przerwy między wierszami”