Warsztaty dźwiękowe dla licealistów w ramach Remanentu 2018 w IKP UW

Warsztaty dźwiękowe dla licealistów w ramach Remanentu 2018 – Dnia Otwartego Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się 14 maja 2018 roku. Zajęcia poprowadzili członkowie zarządu Fundacji – Maciej Byliniak i dr hab. Agnieszka Karpowicz, a uczestniczyli w nich uczniowie z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.

Warsztaty poświęcone były praktykom dźwiękowym Mirona Białoszewskiego – głośnemu czytaniu i nagrywaniu wierszy, a także ich pisaniu z myślą o głośnej lekturze. Prowadzący i uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad rolą i znaczeniem głosu i warstwy dźwiękowej w procesie pisania i czytania tekstu poetyckiego. Słuchali nagrań Mirona Białoszewskiego, czytali jego wiersze na głos, nagrywali je i rozmawiali o tym, co z tego wszystkiego wynika. Podczas zajęć powstały nagrania interpretacji głosowych dwóch wierszy poety w wykonaniu uczestników warsztatów:

Pierwsze chwile dnia:

Nagranie 1.

Nagranie 2.

Pokój, ja, w kwadrat, kołuję:

Nagranie 1.

Nagranie 2.