Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na bloku przy ul. Lizbońskiej 2

W piątek 28 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia poświęconej Mironowi Białoszewskiemu tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Lizbońskiej 2, w którym poeta mieszkał i tworzył w ostatnich latach życia – od 1975 do 1983 roku.

Tablica powstała z inicjatywy Fundacji im. Mirona Białoszewskiego. Ufundował ją i wykonał Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy współpracy z Zarządem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska”.

Podczas uroczystości przemawiali kolejno: Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, Prezes Zarządu Fundacji im. Mirona Białoszewskiego prof. Anna Sobolewska, Wiceprezes Rady Fundacji im. Mirona Białoszewskiego Tadeusz Sobolewski oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ateńska” Jarosław Machlewski.

Tablicę odsłonili wspólnie prof. Anna Sobolewska, Tadeusz Sobolewski i burmistrz Tomasz Kucharski.

Podczas ceremonii odbyło się także czytanie utworów Mirona Białoszewskiego napisanych na Lizbońskiej, które poprowadziła Helena (Halina) Gąsiorowska, Sekretarz Zarządu Fundacji im. Mirona Białoszewskiego.

Uroczystość poprowadził rzecznik prasowy Dzielnicy Praga-Południe Andrzej Opala, a zorganizowali ją Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska”.