„MiroFor”

„MiroFor” ma perFORmować: esejem, odkryciem z archiwów, dialogiem, prozą, wierszem, krytyką. Być FORum, platFORmą i semaFORem dla wszystkiego, co Białoszewskie i białoszewskie w literaturze, sztuce i kulturze.

W drugim tomie „MiroFora” śledzimy meandry autobiograficznej strategii literackiej Białoszewskiego. Jaki wzór wyłoni się, gdy nałożymy na siebie teksty Tajnego dziennika i Chamowa? Czym byłby Pamiętnik z powstania warszawskiego, gdyby autor nie wykreślił z niego odnalezionych w brulionach partii dziennikowych? Jak z perspektywy dzisiejszych koncepcji polityczności interpretować programową prywatność i niezaangażowanie Białoszewskiego?

Gościmy także na spotkaniu autorskim poety w Muzeum Czechowicza w Lublinie w 1976 roku (dzięki transkrypcji unikatowego nagrania) i tropimy jego wcześniejsze wizyty w tym mieście. Odkrywamy, w jaki sposób Białoszewski i piszący o nim literaturoznawcy wymieniali się językami – i odnajdujemy w nim krewnego Fluxusu. Pytamy współczesnych poetów, pisarzy i artystów o to, co dziś czerpią dla siebie z jego twórczości – i sami odnajdujemy wśród ich dokonań współbrzmienia, korespondencje i ślady zmierzające w kierunku wyznaczonym przed laty przez autora Było i było.

Zapowiedź tomu III

Pamiętamy Pamiętnik, pamiętamy o 50. rocznicy jego publikacji, pamiętamy o 100-leciu urodzin jego twórcy. Odkrywamy partyjne recenzje wydawnicze, wczytujemy się we wstęp do nowego amerykańskiego przekładu, namyślamy nad różnymi znaczeniami „kupy” (nie tylko konstrukcyjnej), tropimy Andrzeja Własta w powstańczej audiosferze, rajcujemy pamiętająco o Rajzie.