Debata on-line „Rozbrajanie wojny”

50 lat temu wydany został Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, utwór przełomowy w dziedzinie opowiadania doświadczenia wojennego w języku polskim. Historię powstańczą ukazał on w sposób alternatywny wobec kanonicznych polskich narracji historycznych – z perspektywy radykalnie cywilnej, sięgając po mówiony język potoczny. Przez lata nie stracił swej literackiej siły wyrazu – ale czy wciąż pozostaje uniwersalną i aktualną opowieścią o doświadczeniu wojny?

Dziś – pół wieku później – na świecie trwają i narastają kolejne konflikty zbrojne, a obrazy ze zrównanego z ziemią Aleppo porównywane bywają w polskich mediach ze zdjęciami powojennej Warszawy. Przemoc historii i polityki nieustannie odciska piętno na indywidualnych, ludzkich losach. Pytanie o to, jak pisać o wojnie z perspektywy oddolnej, nie militarnej, lecz po prostu ludzkiej; jak pisać o traumatycznym doświadczeniu przemocy, jakiemu wojna nieuchronnie poddaje mieszkańców terenów ogarniętych konfliktami, pozostaje wciąż wyzwaniem dla współczesnych pisarzy i reporterów

Rozmawiać o nim będziemy z:


Wojciechem Jagielskim – reporterem, pisarzem, byłym korespondentem wojennym, specjalistą od spraw Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej, autorem książek reportażowych (ostatnia z nich to Strona świata), w których pisał m.in. o wojnach w Czeczenii, Afganistanie, Ugandzie i Syrii.


Pawłem Pieniążkiem – reporterem, korespondentem wojennym, autorem książek o konfliktach zbrojnych na Ukrainie i w Syrii (ostatnia z nich to Po kalifacie. Nowa wojna w Syrii).


Małgorzatą Rejmer – pisarką, reportażystką, autorką książek ukazujących dwudziestowieczną historię Rumunii i Albanii przez pryzmat indywidualnych historii ich mieszkańców (ostatnia to Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii).


Serhijem Żadanem – ukraińskim pisarzem, poetą i tłumaczem, autorem wielu tomików wierszy, opowiadań i powieści, z których ostatnia, Internat, opowiada o wojnie wdzierającej się w życie zwykłych ludzi.

Prowadzenie: Maciej Byliniak (Fundacja im. Mirona Białoszewskiego), Agnieszka Karpowicz (Instytut Kultury Polskiej UW)
Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Michał Petryk

Debata odbędzie się online – zapraszamy do śledzenia transmisji na kanale Muzeum Woli:
https://www.facebook.com/muzeum.woli

Wydarzenie na Facebooku

Wydarzenie odbywa się w ramach trzeciej edycji Spotkań Mironologicznych, współorganizowanych przez Muzeum Woli, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Fundację im. Mirona Białoszewskiego.